Ambacht In Beeld Festival plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   
Save the date!
Ambacht in Beeld Festival 21 & 22 september 2024
NDSM Loods, Amsterdam-Noord

Stichting Ambacht in Beeld

Stichting Windy Miller is opgericht in januari 2010.

 

In juni 2022 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Ambacht in Beeld.

 

De stichting heeft de status van Culturele ANBI.

 

De stichting heeft ten doel om ambacht duurzaam en op een inspirerende manier onder de aandacht te brengen en te houden, om allerlei ontmoetingen en kruisbestuivingen mogelijk te maken, en bij vele mensen van alle leeftijden waardering voor ambachtelijk meesterschap te bewerkstelligen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van evenementen, debatten, symposia, educatieve activiteiten en dergelijke.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

De stichting richt zich momenteel voornamelijk op de organisatie van het jaarlijkse Ambacht in Beeld Festival en Ambacht in Beeld Opleidingsdagen.

 

De stichting heeft een onafhankelijk, onbezoldigd, bestuur dat uit de volgende leden bestaat:

 

Voorzitter: Barbara Teulings

 

Penningmeester: Susan Noordijk

 

Secretaris: Lipika Bansal

 

RSIN: 8219.52.043

 

Het financiële jaarverslag van 2013 vindt u hier, 2014 hier, 2015 hier, 2016 hier, 2017 hier, 2018 hier, 2019 hier, 2020 hier en hier, 2021 hier en ANBI 2022 en 2023 hier.